Praktijkinformatie

Huisartsen Huisartsenpraktijk Grensland / Vaals

Spreekuren

De praktijk is op werkdagen geopend tussen 8:00 – 12:30 uur en 13:30 – 17:00 uur. Voor het maken van een afspraak, het aanvragen van een visite, medisch advies of andere vragen kunt u bellen tussen 8:00 en 12:00 uur. Tussen 12:00 en 15:00 uur is de praktijk in verband met administratieve werkzaamheden alleen voor spoedgevallen bereikbaar.

Noodgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie! (dus als iedere seconde telt).
.
Voor andere spoedgevallen belt u 043-3061383, kies optie 1.
.
Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u bij spoedgevallen contact opnemen met de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg, 045-5778844, Henri Dunantstraat 5 te Heerlen.

Spreekuur Huisartsen

In de praktijk werken de volgende artsen: dokter Habets, dokter Lambermont en dokter Cox.
.
Verder kan er een huisarts in opleiding aanwezig zijn in de praktijk. Deze werkt dan zelfstandig onder de verantwoordelijkheid van dokter Habets.
.
Het spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten waarin 1 hulpvraag kan worden beantwoord. U kunt ons helpen door uw vraag goed voor te bereiden.

Huisbezoek

Een huisbezoek is bedoeld voor patiënten die om medische redenen het spreekuur niet kunnen bezoeken. Het huisbezoek vindt in overleg met de huisarts plaats. Op de praktijk hebben we betere onderzoek- en behandelingsmogelijkheden zodat we u vragen indien het enigszins mogelijk is naar de praktijk te komen. De huisbezoeken vinden in de middaguren plaats.

Afspraak Doktersassistente

De doktersassistentes zijn bevoegd om onder verantwoordelijkheid van de huisarts medische handelingen te verrichten en adviezen te geven. Ze hebben een uitgebreid takenpakket. U kunt bij hen een afspraak maken voor onder andere: bloeddruk meten, urineonderzoek, bloedprikken, injecties, oren uitspuiten, wratten aanstippen, hechtingen verwijderen en wondverzorging. Verder maken zij hartfilmpjes (ECG’s), 24-uurs bloeddrukmetingen, doppleronderzoek, IPT (voor het opsporen van hartritmestoornissen) en uitstrijkjes.

Afspraak Praktijkondersteuners

De praktijkondersteuners dragen samen met de huisarts de zorg voor patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes mellitus, astma, copd, hart- en vaatziekten en de kwetsbare oudere. Zij nemen een deel van de zorg van de huisarts uit handen en zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Zij hebben hun eigen spreekuren en werken op afspraak.
.
POH-GGZ
.
In de praktijk werken praktijkondersteuners Geestelijke Gezondheidszorg; zij ondersteunen de huisarts bij patiënten met psychische problemen. Zij hebben hun eigen spreekuren en werken op afspraak.

Praktische informatie

Tussen 12:00 en 15:00 uur is de praktijk in verband met administratieve werkzaamheden alleen voor spoedgevallen bereikbaar.

Ochtendurine inleveren

Ochtend-urine inleveren voor 11:00 uur in een daarvoor geschikt potje.

Uitslagen

Tussen 15:00 en 17:00 uur kunt u bellen voor uitslagen (bijvoorbeeld bloedonderzoek, röntgenfoto of een echo).

Recepten

Een recept besteld voor 11.00 uur op werkdagen kan de volgende werkdag na 15.00 uur in de apotheek worden afgehaald. Recepten die u inspreekt tussen vrijdag 11.00 uur en maandag 11.00 uur kunnen op dinsdag na 15.00 uur worden afgehaald.

Verwijskaarten

Een herhaal-verwijskaart voor een specialist waarbij u onder behandeling bent kunt u bij de assistente aanvragen; zij zal deze in overleg met de huisarts herhalen. In de regel kunnen verwijskaarten een dag na de aanvraag worden afgehaald. Het is mogelijk dat de huisarts u vraagt om op het spreekuur te komen.
.
Het is niet mogelijk om telefonisch of via de assistente een verwijskaart te vragen voor een specialist waarbij u nog nooit bent geweest (of langer dan een jaar niet bij deze specialist bent geweest). Dit geldt ook bij een nieuw medisch probleem. Hiervoor moet u eerst een afspraak op het spreekuur bij de huisarts maken om te bekijken of de verwijzing daadwerkelijk noodzakelijk is.
.
Het is overigens niet mogelijk om verwijskaarten achteraf uit te schrijven!

Inschrijven praktijk

Via onderstaande link kunt U ons aanmeldformulier downloaden. Dit aanmeldformulier kunt U met Adobe Acrobat Reader invullen en printen of met de hand invullen.
.
U kunt zich registeren / aanmelden als nieuwe patiënt via de WebApp vanaf 16 april 2019.
.
Inschrijf- en Toestemmingsformulier LSP

Assistentes / Huisartsenpraktijk Grensland / Vaals
Huisartsenpraktijk Grensland / Vaals

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis? Kijk op Reisprik.nl

Reisprik is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 90 praktijken verspreid over heel Nederland. Van de bij Reisprik aangesloten praktijken mag u kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.reisprik.nl

reisprik logo
Huisartsenpraktijk Grensland / Vaals
Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Indien u zich om welke reden dan ook niet goed geholpen voelt, aarzelt u dan niet om dit met één van ons te bespreken. Het is in ieders belang dat misverstanden worden opgehelderd en dat fouten worden hersteld. Wij doen er ons best voor.
Via de assistentes aan de balie of via tel. 043-3061383.
.
Wij stellen het op prijs wanneer u, wanneer u ontevreden bent, dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.
.
Klacht versturen naar praktijk

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer: 088-0229191.
.
Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.

Rijbewijskeuring

De kosten van een rijbewijskeuring zijn Euro 45,00.

rijbewijskeuring
Wachtkamer / Huisartsenpraktijk Grensland / Vaals

Huisregels

   • Meld u direct bij binnenkomst bij de assistente.
   • Roken is op de praktijk verboden.
   • Het gebruik van alcohol is op de praktijk verboden.
   • Het onder invloed zijn van alcohol op de praktijk is niet toegestaan.
   • Het gebruiken of het onder invloed zijn van drugs op de praktijk is niet toegestaan.
   • Wapenbezit, dragen van gevaarlijke voorwerpen, diefstal, alle vormen van vernieling/ vandalisme, alle vormen van fysiek geweld , alle vormen van verbaal geweld, alle vormen van intimidatie, alle vormen van stalking, alle vormen van seksuele intimidatie, zijn op de praktijk niet toegestaan. Van overtreding wordt aangifte gedaan bij de politie. Overtreders worden aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder.
   • Iedereen wordt geacht zelf over zijn of haar eigendommen te waken. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en begeleiders.
   • Aanwijzingen van medewerkers van de praktijk dienen opgevolgd te worden. Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of toegangsontzegging van de praktijk.
    Houd u zich niet aan onze regels, dan zien wij ons genoodzaakt de politie in te schakelen!
Translate »
Call Now Button